Objednávka služieb

Kontakty

PolyStar, s.r.o.
Slovenská 13 A
940 01 Nové Zámky
Slovenská republika

IČO: 36 552 119
DIČ: 2021726894
IČ DPH: SK 2021726894
č. účtu: 2928909106 /1100
IBAN: SK86 1100 0000 0029 2890 9106
SWIFT: TATRSKBX
banka: TATRA BANKA a.s. Nové Zámky
Zapísaný v OR OS Nitra, odd. Sro vložka č. 13799/N.

telefón: 035/644 7777
web: www.polystar.sk
email: polystar@polystar.sk

Fakturácia:
Monika Pikáliová
telefón: 035/644 7777
email: fakturacia@polystar.sk

QR Monika Pikáliová
QR Monika Pikáliová

Pracovná doba: 07:30h - 16:00h

Realizujeme služby v odpadovom hospodárstve.